Veronika Bush

Veronika Bush

⟨ → ← ⟩ 5/25 Veronika Bush riaditeľka komunikácie, Tesco STORES SR Veronika je riaditeľkou komunikácie a kampaní pre Tesco na Slovensku a zastrešuje strategické otázky týkajúce sa vzťahov s médiami, komunikácie pre kolegov, vzťahov s vládou, ako aj oblasti...
Peter Sutoris

Peter Sutoris

⟨ → ← ⟩ 6/25 Peter Sutoris interdisciplinárny sociálny vedec Peter je akademik, ktorý sa venuje problematike kultúrnych a politických riešení environmentálnej krízy. Je autorom kníh Visions of Development (Oxford University Press) a Educating for the...
Filip Gregor

Filip Gregor

⟨ → ← ⟩ 7/25 Filip Gregor vedúci sekcie zodpovedných firiem, Frank Bold Filip je vedúcim sekcie zodpovedných firiem v organizácii Frank Bold. Spolu so svojím bruselským tímom riadi projekt Alliance for Corporate Transparency, ktorý analyzoval ESG reporty 1...
Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

⟨ → ← ⟩ 8/25 Dagmar Haklová Partner & ESG Leader, PwC Slovakia Dagmar je partnerkou a ESG líderkou v PwC na Slovensku na oddelení daňového poradenstva. Vedie projekty v oblasti ESG, daňovej stratégie, daňového reportingu a zavádzania...
Martina Machánková

Martina Machánková

⟨ → ← ⟩ 9/25 Martina Machánková projektová manažérka pre spoločenskú zodpovednosť, Kaufland Slovensko Martina absolvovala štúdium sociálnej práce so zameraním na manažment v sociálnej oblasti a v rámci štúdia nadobudla aj praktické skúsenosti s prácou v...