Dáta bez pátosu

Dáta bez pátosu

← ⟩ 1/11 Dáta bez pátosu Za prínos k racionalizácii diskusie o pandémii COVID-19 a pripomienku toho, že potrebujeme stavať na faktoch a nie na emóciách. Víťaz ceny SDGs 2021 Kategória Mimovládna organizácia Dáta bez pátosu je nezávislá iniciatíva, ktorá združuje...
Kancelária prezidenta SR

Kancelária prezidenta SR

⟨ → ← ⟩ 2/11 Kancelária prezidenta SR Za popularizáciu témy a inšpiratívny príklad ochrany klímy z pozície verejnej inštitúcie. Víťaz ceny SDGs 2021 Kategória Verejný sektor Ambíciou Kancelárie prezidenta SR je byť prvým uhlíkovo neutrálnym úradom a zároveň...
Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR

⟨ → ← ⟩ 3/11 Ministerstvo zdravotníctva SR Za ukážkový prístup štátnej inštitúcie k sociálnym médiám v pandemickej dobe, ktorý prináša jasné fakty, vysvetlenia, odporúčania a posúva tak komunikáciu na vyššiu úroveň. Víťaz ceny SDGs 2021 Kategória Mediálna...
PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.

PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.

⟨ → ← ⟩ 4/11 PharmDr. Zuzana Baťová, PhD. Za pevný postoj, nezlomnosť a zachovanie dôrazu na odbornosť napriek politickým tlakom. Víťaz ceny SDGs 2021 Kategória Líder/Líderka Zuzana Baťová je absolventkou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v...
Denisa Rášová

Denisa Rášová

⟨ → ← ⟩ 5/11 Denisa Rášová Za systematické budovanie povedomia o cirkulárnej ekonomike a prepájanie kľúčových aktérov v téme. Víťaz ceny SDGs 2021 Kategória Líder/Líderka do 30 rokov Denisa Rášová sa už niekoľko rokov venuje predchádzaniu vzniku odpadu a...
MultiplexDX, Inc.

MultiplexDX, Inc.

⟨ → ← ⟩ 6/11 MultiplexDX, Inc. Za vyvinutie PCR testov, ich následné darovanie štátu aj rozvojovým krajinám a budovanie povedomia o slovenskej vede aj v zahraničí. Víťaz ceny SDGs 2021 Kategória Firma Spoločnosť MultiplexDX v čase pandémie COVID-19 vyvinula,...