Filip Gregor

Filip Gregor

⟨ → ← ⟩ 7/25 Filip Gregor vedúci sekcie zodpovedných firiem, Frank Bold Filip je vedúcim sekcie zodpovedných firiem v organizácii Frank Bold. Spolu so svojím bruselským tímom riadi projekt Alliance for Corporate Transparency, ktorý analyzoval ESG reporty 1...
Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

⟨ → ← ⟩ 8/25 Dagmar Haklová Partner & ESG Leader, PwC Slovakia Dagmar je partnerkou a ESG líderkou v PwC na Slovensku na oddelení daňového poradenstva. Vedie projekty v oblasti ESG, daňovej stratégie, daňového reportingu a zavádzania...
Martina Machánková

Martina Machánková

⟨ → ← ⟩ 9/25 Martina Machánková projektová manažérka pre spoločenskú zodpovednosť, Kaufland Slovensko Martina absolvovala štúdium sociálnej práce so zameraním na manažment v sociálnej oblasti a v rámci štúdia nadobudla aj praktické skúsenosti s prácou v...
David Škrobánek

David Škrobánek

⟨ → ← ⟩ 10/25 David Škrobánek kouč a mentor, zakladateľ projektu Dobrý táta David pôsobil celú svoju kariéru ako personalista v medzinárodných firmách, posledné 4 roky pracoval v Londýne ako personálny riaditeľ v spoločnosti Brown – Forman. Po návrate do...
Lenka Surotchak

Lenka Surotchak

⟨ → ← ⟩ 10/25 Lenka Surotchak Director of Global CSR/ESG, ESET Lenka pôsobí ako riaditeľka globálneho CSR/ESG v spoločnosti ESET. Má viac ako 20-ročné líderské skúsenosti s budovaním silných koalícií stakeholderov v témach zodpovedného podnikania,...
Kristína Blažeková

Kristína Blažeková

⟨ → ← ⟩ 11/25 Kristína Blažeková psychologička, Zvol si info Kristína sa v rámci občianskeho združenia Zvol si info venuje prednáškam o mediálnej gramotnosti pre školy i verejnosť, ktoré sú zamerané na budovanie odolnosti voči dezinformáciám a propagande....