Program

^
9:00 – 9:05
^
Otvorenie

• Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis
• Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum

^
9:05 – 9:15
^
CEO Talk

Moderuje Lukáš Bakoš z Maxman Consultants.

Aká je úloha biznis lídrov v časoch, kedy je spoločnosť pod tlakom? Vedia si navzájom pomôcť ustáť ťažké časy? A je cestou k väčšej odolnosti práve zodpovednosť?

• Nima Motazed, Swiss Re

^
9:15 – 10:15
^
Diskusia: Slovensko 2022 – krízy ako príležitosť?

Moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová

Po dvoch rokoch pandémie prišla vojna na Ukrajine, ktorá sa aj Slovenska bytostne dotýka, a to nielen z hľadiska dopadov najväčšej utečeneckej krízy v Európe od druhej svetovej vojny. Čo pre nás znamená v súvislosti s inými výzvami, ktorým (nielen) na Slovensku čelíme? Ako bojovať s klimatickou zmenou, znižovať nerovnosti a napĺňať ďalšie Ciele udržateľného rozvoja (SDGs)? Čo môžu urobiť inštitúcie, firmy aj jednotlivci?

• Michaela Kršková, Úrad vlády SR
• Peter Sutoris, University of York (online)
• Michaela Lehotská, Tesco Stores SR
Michal Kišša, Nadácia Pontis

^
10:15 – 10:30
^
Cena SDGs 2022

Nadácia Pontis udelí Cenu SDGs osobnosti alebo organizácii, ktorá v roku 2022 významným spôsobom prispela k napĺňaniu jedného či viacerých Cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals).

^
10:30 – 11:00
^
Prestávka
^
11:00 – 11:30
^
Rozhovor: Flexibilita verzus kultúra (EN)

Moderuje Lukáš Bakoš, Maxman Consultans

Je budúcnosť práce hybridná? Ako nastaviť model fungovania tak, aby práca na diaľku nenarušila fungovanie tímov? Mení sa radikálne svet práce, alebo sa všetko časom vráti do starých koľají?

Neil Usher, GoSpace (online)

^
11:30 – 12:00
^
BLF Talks

Moderuje Lukáš Bakoš, Maxman Consultans

Tri príklady inšpiratívnych riešení zodpovedného podnikania:

 • Expertné dobrovoľníctvo dlhodobo a udržateľne
  Ako nastaviť dobrovoľníctvo vo firme tak, aby sa neobmedzovalo na jeden deň v roku?
  Alena Kanabová, Accenture
 • Sociálne inovácie ako biznis príležitosť
  Ako môže IT firma prispieť k inovatívnym riešeniam spoločenských problémov?
  • Veronika Mesárošová, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
 • Meranie CO2 stopy v praxi
  Ako začať z bodu nula a efektívne nastaviť zber dát?
  • Lenka Surotchak, ESET
^
12:00 – 13:00
^
Prestávka na obed
^
13:00 – 13:45
^
CSR Talks

Moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová

Tri rozhovory na témy (nielen) osobnej zodpovednosti:

 • Trendsetting (EN)
  Ako vzniká trend a ako aj zo spoločenskej zodpovednosti spraviť mainstream?
  Derek Thompson, The Atlantic (online)
 • Dnes hoax, zajtra pravda?
  Prečo je rovnako ako pri šikane či drogách potrebná prevencia na školách aj pri dezinformáciách?
  Kristína Blažeková, Zvol si info
 • (Ne)viditeľní otcovia
  O čo prichádzame, keď dobré rady, ako skĺbiť prácu a rodinu, rozdávame len matkám?
  David Škrobánek, Dobrý táta
^
13:45 – 14:30
^
Diskusia: Reporting udržateľnosti/ESG

Moderuje Ivana Vagaská, Business Leaders Forum

Povinnosť reportovať vybrané ESG ukazovatele bude mať čoskoro väčšina firiem nad 250 zamestnancov. Čo si od tejto zmeny sľubuje Európska komisia? Ktoré indikátory budú v rámci reportovania povinné? A ako nová legislatíva ovplyvní firmy, ktoré doteraz vydávali samostatné správy o udržateľnosti na dobrovoľnej báze?

Filip Gregor, Frank Bold
Dagmar Haklová, PwC
Martina Machánková, Kaufland Slovenská republika

^
14:30 – 15:30
^
Diskusné stoly (iba pre účastníkov konferencie naživo)
 • Diverzita a inklúzia v praxi – kde začať a kde určite neskončiť
  Kto by mal byť „driverom“ agendy D&I vo firme? Ako zisťovať potreby a očakávania rôznorodých skupín na pracovisku a ako ich premietnuť do reality? Čo špecificky pomáha zamestnancom-rodičom?
  Líder stola:
  Rado Remák, Henkel Slovensko
 • Stakeholder dialóg ako príprava na ESG správu
  Správne nastavenie stratégie ESG/udržateľnosti a s tým súvisiaci reporting nie sú možné bez zistenia názorov a očakávaní od kľúčových stakeholderov firmy. Ako by mal efektívny stakeholder dialóg vyzerať a čo sú jeho nevyhnutné súčasti? Zbierať kvantitatívne alebo/aj kvalitatívne údaje? A čo by malo byť finálnym výstupom?
  Lídri stola:
  Lucia Blahová, Philip Morris Slovensko
  Roman Grametbauer, Philip Morris Česká republika
 • Pivo a zodpovednosť
  Alkohol nepatrí do rúk neplnoletým – čo by v tomto smere mal zabezpečiť jeho výrobca? Fungujú medzi mladými osvetové kampane? A ako komunikovať zodpovedné užívanie „nezodpovedných“ produktov tak, aby to verejnosť nevnímala ako súčasť marketingu?
  Lídri stola:
  Helena Windisch, Heineken Slovensko
  Róbert Slovák, reklamný expert
 • Dobrovoľníctvo ako súčasť kultúry a stratégie firmy
  V rámci hybridného modelu práce sa zvyšuje dôležitosť „živej“ firemnej kultúry. Ako vie dobrovoľníctvo pomôcť k zvýšeniu angažovanosti zamestnancov a zamestnankýň? Ako možno cez dobrovoľnícke aktivity podporiť aj strategické biznis témy a udržať kultúru naozaj živú?
  Lídrerky stola:
  Jana Riečanská, Swiss Re
  Zuzana Szalaiová, Swiss Re
 • The Enjoyable Company: Ako prilákať a udržať talent v post-pandemickom svete
  Pandémia výrazne zmenila očakávania zamestnancov a zamestnankýň a priniesla firmám veľa otázok. Ako dostať ľudí späť do práce? A ako prilákať a udržať talent, ktorý môže teraz pracovať na diaľku pre firmy kdekoľvek na svete? Autori novej publikácie pre manažérov tvrdia, že kľúčom k odpovediam na tieto otázky je „deep enjoyment“, alebo schopnosť firiem umožniť ľuďom si svoju prácu hlboko vychutnať.
  Líder stola:
  Michal Matloň, theLivingCore
^
15:30 – 16:30
^
Občerstvenie & networking

Spíkri

Neil Usher

Chief Workplace & Change Strategist, GoSpace

linkedin

Michaela Kršková

generálna riaditeľka Sekcie výskumu, vývoja a inovácií, Úrad vlády SR

linkedin

Alena Kanabová

senior manažérka & líderka pre firemné občianstvo, Accenture

linkedin

Michal Matloň

organizačný a architektonický psychológ, theLivingCore

linkedin