7/25

linkedin

Filip Gregor

vedúci sekcie zodpovedných firiem, Frank Bold

Filip je vedúcim sekcie zodpovedných firiem v organizácii Frank Bold. Spolu so svojím bruselským tímom riadi projekt Alliance for Corporate Transparency, ktorý analyzoval ESG reporty 1 000 európskych korporácií. V pracovnej skupine EFRAG, ktorá je poradným orgánom Európskej komisie, pracoval na návrhu EU štandardov pre ESG reporting.

Na tvorbe európskych štandardov sa podieľa aj ako člen EFRAG Sustainability Reporting Board. V rámci Frank Bold Advisory Filip a jeho tím pomáhajú podnikom a investorom s implementáciou ESG.