23/25

linkedin

Ivana Vagaská

výkonná riaditeľka, Business Leaders Forum

Ivana sa téme zodpovedného podnikania venuje od roku 2012, kedy nastúpila do Nadácie Pontis. Od roku 2018 vedie v nadácii tím, ktorý zabezpečuje aktivity združenia Business Leaders Forum, Charty diverzity Slovensko, ako aj organizuje podujatie CSR Summit a ocenenie Via Bona Slovakia.

Okrem týchto aktivít sa Ivana špecializuje na individuálne poradenstvo firmám v oblasti udržateľnosti, ako je príprava stakeholder dialógu či reportov. V súčasnosti pôsobí ako výkonná riaditeľka Business Leaders Forum, ktoré združuje 48 firiem s viac ako 100 000 zamestnancami.