20/25

linkedin

Jana Riečanská

Head of Communications, Swiss Re Slovakia

Jana pracuje v oblasti komunikácie už viac ako 20 rokov. Má skúsenosti z in-house, ako aj agentúrneho prostredia. Do Swiss Re prišla v novembri 2019 z prostredia britskej komunikačnej siete Grayling, kde zastrešovala korporátny segment v slovenskej pobočke a niekoľko rokov aj oblasť public affairs. Predtým pracovala ako komunikačná manažérka British Council a v rokoch 1997 – 2004 viedla a koordinovala rozsiahly komunikačný projekt Európskej komisie zameraný vstup Slovenska do EÚ.