11/25

linkedin

Kristína Blažeková

psychologička, Zvol si info

Kristína sa v rámci občianskeho združenia Zvol si info venuje prednáškam o mediálnej gramotnosti pre školy i verejnosť, ktoré sú zamerané na budovanie odolnosti voči dezinformáciám a propagande. Pôsobí aj ako psychologička pre deti a mládež v Nitre, a zároveň ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Venuje sa tiež vedecko-popularizačnej činnosti v oblasti mediálnej gramotnosti.