10/25

linkedin

Lenka Surotchak

Director of Global CSR/ESG, ESET

Lenka pôsobí ako riaditeľka globálneho CSR/ESG v spoločnosti ESET. Má viac ako 20-ročné líderské skúsenosti s budovaním silných koalícií stakeholderov v témach zodpovedného podnikania, dobrovoľníctva, filantropie, diverzity, vzdelávania/digitálnej gramotnosti, rozvojovej spolupráce a Cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs). Výsledkom jej práce je zmena zaužívanej praxe mnohých firiem a mimovládnych organizácií a vytvorenie nových učebných osnov globálneho vzdelávania na slovenských univerzitách.