17/25

linkedin

Lucia Blahová

External Affairs Executive, Philip Morris International

Lucia je absolventkou magisterského štúdia na Fakulte managementu na Univerzite Komenského v Bratislave. V spoločnosti Philip Morris Slovakia pôsobí od roku 2016, najskôr na oddelení ľudských zdrojov, neskôr na oddelení vonkajších vzťahov. Od roku 2019 zastáva pozíciu External Affairs Executive, kde zastrešuje agendu udržateľnosti a tiež agendu prevencie nelegálneho obchodu.

V roku 2021 absolvovala program Business Sustainability Management v rámci University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership.