9/25

linkedin

Martina Machánková

projektová manažérka pre spoločenskú zodpovednosť, Kaufland Slovensko

Martina absolvovala štúdium sociálnej práce so zameraním na manažment v sociálnej oblasti a v rámci štúdia nadobudla aj praktické skúsenosti s prácou v neziskovom sektore. Počas svojej kariéry pôsobila primárne v oblasti vzdelávania a projektového manažmentu v prostredí medzinárodnej korporácie.

Ako projektová manažérka pre spoločenskú zodpovednosť v spoločnosti Kaufland Slovensko zodpovedá za presadzovanie CSR tém a reporting, riadi a koordinuje strategické udržateľné projekty, monitoruje dianie a identifikuje trendy v oblasti CSR na Slovensku i v zahraničí.