4/25

linkedin

Michaela Kršková

generálna riaditeľka Sekcie výskumu, vývoja a inovácií, Úrad vlády SR

Michaela je prvou Chief Innovation Officer slovenskej vlády. Ako generálna riaditeľka Sekcie výskumu, vývoja a inovácií na Úrade vlády je zodpovedná za medzirezortnú koordináciu inovačnej politiky a implementáciu reforiem a investícií komponentu 9 Plánu obnovy, ktoré majú za cieľ revitalizovať slovenský inovačný ekosystém a zjednodušiť a stransparentniť financovanie slovenskej vedy a výskumu.

V minulosti Michaela spoluzakladala najväčší slovenský fond venture kapitálu, Neulogy Ventures, bola tiež spoluzakladateľkou súťaže Startup Awards a inovačnou konzultantkou pre spoločnosť Civitta, ako aj pracovníčkou kancelárie technologického transferu Oxfordskej univerzity. Vyštudovala Princetonskú univerzitu a Graduate Institute of International and Development Studies v Ženeve.