22/25

linkedin

Michal Kišša

výkonný riaditeľ, Nadácia Pontis

Michal pracuje 14 rokov v Nadácii Pontis, kde v súčasnosti pôsobí ako výkonný riaditeľ. V rokoch 2015 – 2019 bol riaditeľom združenia Business Leaders Forum, ktoré už 16 rokov motivuje firmy, aby implementovali zodpovedné podnikanie do svojho každodenného rozhodovania.

Michal spolupracoval na publikáciách o zodpovednom podnikaní a pomáhal pripravovať stratégie a reporty zodpovedného podnikania pre viaceré spoločnosti, ako napríklad Slovak Telekom, DM drogerie-markt, Orange Slovensko, VÚB banka, Slovnaft, New World Resources, Accenture alebo Západoslovenská energetika.