18/25

linkedin

Roman Grametbauer

manažér udržateľnosti, Philip Morris ČR

Roman pracuje v spoločnosti Philip Morris ČR od roku 2017. Vo firme začínal na pozícii External Affairs Executive na oddelení vonkajších vzťahov. V súčasnosti zastáva pozíciu Manager Sustainability v rámci rovnakého oddelenia a je aj členom dozornej rady spoločnosti.

Je absolventom magisterského štúdia odboru Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá na Metropolitnej univerzite v Prahe a taktiež programu Business Sustainability Management v rámci University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership.