24/25

linkedin

Veronika Cifrová Ostrihoňová

moderátorka

Veronika Cifrová Ostrihoňová vyštudovala politológiu a históriu. V minulosti pracovala ako televízna redaktorka. Dnes moderuje vlastnú live talk show s názvom SIT DOWN stories, kde okrem iných, spovedá menej známe inšpiratívne ženy. Spoluzakladala inciatívu Žemy 2020, ktorá vyzýva na celospoločenskú diskusiu o ženských právach založených na dátach a faktoch a venuje sa témam ako rodová rovnosť a rovnosť príležitostí. V rokoch 2021 – 2022 bola moderátorkou diskusnej relácie Silná zostava v RTVS, ktorá otvárala dôležité celospoločenské témy.